Fotografie a atlas hub - úvodní strana

Rejstřík:
Vysvětlivky:

Příslušný piktogram najdete u každého druhu houby vpravo pod fotografiemi. Najedete-li na piktogram kurzorem, zobrazí se jeho vysvětlení.

Piktogram "zákonem chráněné houby" najdete u druhů stanovených ve vyhlášce č. 395/92 Sb, zákona 114/92 Sb.

Piktogram "vzácné houby" označuje druhy uvedené v Červeném seznamu hub (makromycetů) ČR a také všechny ty, které se na našem území vyskytují dle mého názoru ojediněle či vzácně. Případná informace o uvedení druhu v Červeném seznamu hub ČR se zobrazí po najetí kurzorem na piktogram.

jedlé houbyjedlé houby vzácné houbyvzácné houby
jedlé houby, které však mohou za určitých podmínek způsobit zažívací potížejedlé houby, které však mohou za určitých podmínek způsobit zažívací potíže zákonem chráněné houbyzákonem chráněné houby
nejedlé houbynejedlé nebo nechutné houby houby obsahující zdraví prospěšné látkyhouby obsahující zdraví prospěšné látky
jedovaté houbyjedovaté houby neurčený druh houbyneurčený druh houby
smrtelně jedovaté houbysmrtelně jedovaté houby

Sírovec žlutooranžový - Laetiporus sulphureus


jedlý

Sírovec žlutooranžový - Laetiporus sulphureus

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

Slovenský název: sírovec obyčajný

Synonyma: Agarico-carnis flammula Paulet, Agarico-pulpa styptica Paulet, Agaricus speciosus Battarra, Boletus caudicinus Schaeff., Boletus caudicinus Scop., Boletus citrinus J.J. Planer, Boletus citrinus Lumn.

další synonyma...
Boletus coriaceus Huds., Boletus lingua-cervina Schrank, Boletus ramosus Bull., Boletus sulphureus Mérat, Boletus sulphureus Bull., Boletus tenax Bolton, Boletus tenax Lightf., Calvatia versispora Lloyd, Ceriomyces aurantiacus (Pat.) Sacc., Ceriomyces neumanii Bres., Cladomeris casearius (Fr.) Quél., Cladomeris sulphurea (Bull.) Bigeard & H. Guill., Cladoporus ramosus (Bull.) Pers., Cladoporus sulphureus (Bull.) Teixeira, Grifola sulphurea (Bull.) Pilát, Grifola sulphurea f. conglobata Pilát, Laetiporus cincinnatus (Morgan) Burds., Banik & T.J. Volk, Laetiporus speciosus Battarra ex Murrill, Laetiporus sulphureus f. albolabyrinthiporus (Rea) Bondartsev, Laetiporus sulphureus f. aporus (Bourdot & Galzin) Bondartsev, Laetiporus sulphureus f. aurantiacus (Pat.) Bondartsev, Laetiporus sulphureus f. conglobatus (Pilát) Bondartsev, Laetiporus sulphureus f. imbricatus Domański, Laetiporus sulphureus f. ramosus (Quél.) Bondartsev, Laetiporus sulphureus f. zerovae Bondartseva, Laetiporus versisporus (Lloyd) Imazeki, Leptoporus casearius (Fr.) Quél., Leptoporus ramosus (Bull.) Quél., Leptoporus sulphureus (Bull.) Quél., Merisma sulphureum (Bull.) Gillet, Polypilus casearius (Fr.) P. Karst., Polypilus caudicinus (Schaeff.) P. Karst., Polypilus sulphureus (Bull.) P. Karst., Polyporellus caudicinus P. Karst. ex Sacc., Polyporellus rubricus (Berk.) P. Karst., Polyporus casearius Fr., Polyporus caudicinus (Schaeff.) J. Schröt., Polyporus cincinnatus Morgan, Polyporus ramosus (Bull.) Gray, Polyporus rostafinskii Błoński, Polyporus rubricus Berk., Polyporus sulphureus (Bull.) Fr., Polyporus sulphureus f. aporus Bourdot & Galzin, Polyporus sulphureus var. albolabyrinthiporus Rea, Polyporus todari Inzenga, Ptychogaster aurantiacus Pat., Ptychogaster aureus Lloyd, Ptychogaster versisporus (Lloyd) Lloyd, Sistotrema sulphureum (Bull.) Rebent., Sporotrichum versisporum (Lloyd) Stalpers, Stereum speciosum Fr., Sulphurina sulphurea (Quél.) Pilát, Tyromyces sulphureus (Bull.) Donk

Výskyt: Sírovec žlutooranžový vyrůstá poměrně hojně od dubna do října, obzvláště na počátku léta, v alejích a stromořadích, v zahradách, parcích a v lesích na živém i mrtvém dřevě listnáčů. Daří se mu hlavně na ovocných stromech, ořešácích, dubech, vrbách, akátech a dalších. Jedná se o agresivního parazita, jehož přítomnost zvěstuje brzký konec stromu.

Popis: Klobouky sírovce jsou masité, jazykovitého tvaru a vyrůstají nejčastěji střechovitě nad sebou nebo v trsech, bočně přirostlé k substrátu. Mají obvykle zářivě žlutou až žlutooranžovou barvu, někdy s oranžovými pásy. Jejich povrch je jemně plstnatý. Dosahují velikosti až 80 cm v průměru. Dužnina má příjemnou houbovou vůni, v mládí je měkká a šťavnatá, stářím tuhne a stává se drolivou. Dokud je dužnina měkká, lze sírovec žlutooranžový kuchyňsky využít.

Možné záměny: Podobný vzácný sírovec horský (Laetiporus montanus) se liší většími výtrusy a růstem na jehličnanech (smrku a modřínu) v horách.


Copyright © 2008 - 2018 Zdenka Kryspínová. Používání fotografií či textů bez svolení autora není dovoleno.