Fotografie a atlas hub - úvodní strana

Rejstřík:
Vysvětlivky:

Příslušný piktogram najdete u každého druhu houby vpravo pod fotografiemi. Najedete-li na piktogram kurzorem, zobrazí se jeho vysvětlení.

Piktogram "zákonem chráněné houby" najdete u druhů stanovených ve vyhlášce č. 395/92 Sb, zákona 114/92 Sb.

Piktogram "vzácné houby" označuje druhy uvedené v Červeném seznamu hub (makromycetů) ČR a také všechny ty, které se na našem území vyskytují dle mého názoru ojediněle či vzácně. Případná informace o uvedení druhu v Červeném seznamu hub ČR se zobrazí po najetí kurzorem na piktogram.

jedlé houbyjedlé houby vzácné houbyvzácné houby
jedlé houby, které však mohou za určitých podmínek způsobit zažívací potížejedlé houby, které však mohou za určitých podmínek způsobit zažívací potíže zákonem chráněné houbyzákonem chráněné houby
nejedlé houbynejedlé nebo nechutné houby houby obsahující zdraví prospěšné látkyhouby obsahující zdraví prospěšné látky
jedovaté houbyjedovaté houby neurčený druh houbyneurčený druh houby
smrtelně jedovaté houbysmrtelně jedovaté houby

Šťavnatka Hedrychova - Hygrophorus hedrychii


vzácná - uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh nejedlá

Šťavnatka Hedrychova - Hygrophorus hedrychii

Hygrophorus hedrychii (Velen.) K. Kult

Slovenský název: šťavnačka brezová

Synonyma: Limacium hedrychii Velen.

Výskyt: Šťavnatka Hedrychova roste vzácně pod břízami, se kterými tvoří mykorhizu. Daří se jí zejména na okrajích lesů a v náletových porostech na vápnitých půdách. Objevuje se v početnějších skupinách. Je uvedena v Červeném seznamu hub České republiky v kategorii EN - ohrožený druh.

Popis: Šťavnatka Hedrychova má slizký bílý klobouk s narůžovělým nádechem, ve velikosti 30-60mm. Sbíhavé lupeny a k bázi se ztenčující slizký třeň jsou stejné barvy. Narůžovělý nádech bývá patrný zejména na třeni.

Možné záměny: Záměna je možná za podobné bílé druhy šťavnatek, jako jediná je však vázána na břízu.


Copyright © 2008 - 2018 Zdenka Kryspínová. Používání fotografií či textů bez svolení autora není dovoleno.